Változásmenedzsment

Célcsoport:

Multinacionális cégek; multinacionális cégek osztályai; munkacsoportok; cégek, ahol nagy a fluktuáció; változás elött álló vállalkozások; közszférában-, versenyszférában dolgozók, minisztériumi háttérdolgozók.

 

Időtartam: 1 nap

 

Képzés rövid leírása:

Napjainkat az élet valamennyi területén a változások jellemzik. Ezek kezelése megfelelő felkészültséget kíván, mivel a változások fogadtatása jellemzően negatív, ami a szervezet teljesítményének visszaesését eredményezi. Ezen kívül, az utóbbi években a fejlesztési folyamatok számos változást generálnak a szervezetek életében. Ezek nemcsak vezetési és szervezési kérdéseket vetnek fel, hanem olyan komplex változási/változtatási folyamatokat generálnak, amelyeket szakszerűen és tudatosan kell menedzselni.

A tréning célja: megismertetni a résztvevőkkel a változásmenedzsment alkalmazott módszereit; példákat mutatni sikeres és kevésbé sikeres megoldásokra; fejleszteni azon vezetői készségeiket, amelyek segítik őket abban, hogy a gyakorlatban képesek legyenek megbirkózni a változáskezelés okozta kihívásokkal. A program interaktív formában ad betekintést a legfontosabb változásmenedzsment modellekbe, amelyek elősegítik a változások/változtatások természetének mélyebb megismerését és megértését; ide értve a humán tényezőket és az ellenállás kezelését.

 

A képzésen elsajátítható kompetenciák:

 

A résztvevők megismerik a változásmenedzsment legfontosabb elméleteit és gyakorlati módszereit, amelyek megkönnyítik a szervezeti változások/változtatások kezelését. A tréning segíti őket a változások természetének megértésében, valamint olyan változásvezetési technikák és módszerek elsajátításában, amelyek révén képesek lesznek saját szakterületükön a változások kezelésére. Ezen kívül fejlődni fognak azon készségek és képességek tekintetében, amelyek – az akadályozó és segítő tényezők figyelembevételével – alkalmassá teszik őket saját karrierjükben is a változások tervezésére és megvalósítására.

 

A tréning hatására a résztvevők:

 • Megértik és kezelni tudják a változások hátterében meghúzódó egyéni- és csoportszintű dinamikákat, megértik a munkatársak reakcióit.
 • Képessé válnak előre felismerni a nehéz helyzeteket és tudatosan előre felkészülni azok kezelésére.
 • Gyakorlati eszköztárral rendelkeznek a saját változásmenedzsment szerepük megerősítéséhez, átalakításához.
 • Képesek saját kezdeményezéseik, projektjeik, illetve a szervezeti változások hatékonyabb menedzselésére.

 

Témák, melyekkel a résztvevők megismerkednek:

 • változások természetével
 • a változtatással, mint vezetői kihívással
 • a félelmek alapjával – a „gyászgörbével”
 • a változtatási elvekkel és a megfelelő kommunikációval,
 • a változtatások szintjével és sajátosságaival és „szereplőivel”
 • az ellenállás kezelésének stratégiai és taktikai elemeivel
 • a változásmenedzsment szakaszoló- és folyamatmodelljeivel
 • a komplex változtatási folyamatok elemeivel és sajátosságaival
 • a változásokkal járó konfliktusok kezelésének lehetőségeivel
 • a változtatás gyakorlatával – esttanulmányok alapján

 

A képzés során alkalmazott módszerek:

A tréning folyamán változatos módszertan kerül alkalmazásra. A tréning a feldolgozandó témakörnek, illetve a tréningfolyamatok logikájának megfelelően épül fel különböző módszertani elemekből, a csoport összetételéhez és igényeihez igazodva alakul ki a gyakorlati és elméleti elemek egyensúlya. A készség- és képességfejlesztésekre irányuló tréning gyakorlatorientált, segíti a résztvevőket abban, hogy a tapasztalataikat összeköthessék a munkahelyi környezetükben észlelt jelenségekkel, majd saját példán ki is próbálják az elsajátított ismereteket. A munkatársak, a tréner vezetésével alkalmat kapnak arra, hogy tesztek, esettanulmányok, egyéni feladatok vagy csoportmunkában, szerepjátékok segítségével tudatossá tegyék saját erősségeiket vagy gyengébb pontjaikat, illetve tovább-fejleszthessék képességeiket és célirányos munkával felszámolják hiányosságaikat. A hangsúly tehát a gyakorlatközeli, személyes tanuláson van, amit természetesen szakszerű didaktikai háttér támaszt alá. Mindez a résztvevők aktív és motivált együttműködését tételezi fel. A képzés színességét és dinamizmusát kiscsoportos workshopok, plenáris prezentációk, szituációs szerepjátékok, videós felvételek és kiértékelések, valamint játékos gyakorlatok erősítik. A tréning befejező részében minden résztvevő értékeli a programot, annak a munkavégzésben való használhatóságát, az alkalmazott eszközök és módszerek, dokumentációk és gyakorlatok minőségét, illetve magának a trénernek a felkészültségét és stílusát.

 

A képzés helyszíne:

1107 Budapest, Ceglédi út 2. 5. em. BIF LOFT irodaház

 

A szolgáltatás tartalmazza a napi kétszeri bekészítést, illetve ebédet a képzési helyszín éttermében.

A képzés ára: 55.000,-Ft + ÁFA/fő/nap

Egyedi igények esetén kérje speciális árajánlatunkat!

 

A képzés elindításának a feltétele minimum 12 fő jelentkezése.