OKJ

 

Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző (OKJ azonosító: 51 344 10)

 

Célcsoport:

Mindazon érettségi végzettséggel rendelkező személy, aki közreműködik az államháztartási szervezeti működéséhez, vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előirányzat gazdálkodási, - tervezési és módosítási folyamatában, részt vesz készpénzkezelési, könyvvezetési, beszámolási, illetve egyéb adatszolgáltatási feladatokban, de szakképzettséggel nem rendelkezik.

 

A képzés időtartama:

170 óra (elméleti órák száma: 119, gyakorlati órák száma: 51)

 

Képzési program célja:

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak az államháztartás szervezeti gazdálkodási folyamatában jelentkező tervezési, előirányzat-felhasználás és módosítási, készpénzkezelési, könyvvezetési és adatszolgáltatási feladatok ellátásában közreműködni, részt venni a gazdálkodási problémák felismerésében, a szükséges pénzügyi források felkutatásában. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• részt venni a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében
• nyilvántartani a munkaerőt és illetményeket, alkalmazni az illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait
• megismerni a különböző támogatások feltételrendszerét
• közreműködni a finanszírozási javaslatok készítésénél
• a költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemezni, pályázatot, munkaszerződést előkészíteni
• betartani és betarttatni a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait, valamint az adózás rendjéről szóló szabályozásokat
• alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait
• alkalmazni az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is.

 

További információt a +36 1 666-7949, illetve a +36 1 381-5153 telefonszámon kaphatnak.

 

 

Pénzügyi ügyintéző (OKJ azonosító: 51 344 04)

 

Célcsoport:

Közszférában dolgozók, minisztériumi háttérdolgozók, versenyszférában dolgozók 

 

A képzés időtartama:

170 óra (elméleti órák száma: 119, gyakorlati órák száma: 51)

 

Képzési program célja:

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak lesznek a vállalkozás működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, valamint azokhoz kapcsolódó részfeladatok önálló ellátására. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
• elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
• ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
• ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
• adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
• közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
• részt venni a befektetési döntések előkészítésében
• pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
• jogforrások megfelelő alkalmazása
• a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése
• adóbevallások-, elektronikus adó és járulékbevallások készítésének gyakorlata

 

További információt a +36 1 666-7949, illetve a +36 1 381-5153 telefonszámon kaphatnak.